• Language
    Jazyk  Slovak

Informácie a služby

Naše Služby

 

  • zakladania nových lesných porastov

  • ochrana  a výchova až do rubného veku

  • príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa,

  • ochrana mladých lesných porastov proti burine,

  • ochrana mladých lesných porastov proti zveri a iným biotickým škodcom

  • ochrana mladých lesných porastov: prerezávky, výsek krov a nežiadúcich drevín

  • ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu (lykožrút smrekový, lykožrút lesklý)

  • ochrane proti požiarom a požiarnej prevencii.

Firma vznikla v roku 2005. Od začiatku svojho pôsobenia sa zaoberáme pestovnou činnosťou na lesných pozemkoch. Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine, proti zvery a iným biotickým škodcom, prerezávky, výsek krov a nežiaducich drevín, ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Túto činnosť v priebehu roka zabezpečuje 10 pracovníkov našej firmy a v čase umelej obnovy lesa sa pracovný tím rozrastá o ďalších 10 brigádnikov, ktorí musia disponovať dostatočnými skúsenosťami...