• Language
    Jazyk  Slovak

Naše Služby

 

  • zakladania nových lesných porastov

  • ochrana  a výchova až do rubného veku

  • príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa,

  • ochrana mladých lesných porastov proti burine,

  • ochrana mladých lesných porastov proti zveri a iným biotickým škodcom

  • ochrana mladých lesných porastov: prerezávky, výsek krov a nežiadúcich drevín

  • ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu (lykožrút smrekový, lykožrút lesklý)

  • ochrane proti požiarom a požiarnej prevencii.