• Language
    Jazyk  Slovak

Základné informácie

Firma vznikla v roku 2005. Od začiatku svojho pôsobenia sa zaoberáme pestovnou činnosťou na lesných pozemkoch. Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine, proti zvery a iným biotickým škodcom, prerezávky, výsek krov a nežiaducich drevín, ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Túto činnosť v priebehu roka zabezpečuje 10 pracovníkov našej firmy a v čase umelej obnovy lesa sa pracovný tím rozrastá o ďalších 10 brigádnikov, ktorí musia disponovať dostatočnými skúsenosťami a praxou. 

Related Posts: